thiên thể giống trái đất

Thiên thể giống Trái Đất có thể đang tồn tại người ngoài hành tinh

thien-the Nếu các nhà khoa học quan sát thấy dấu hiệu của phân tử nước, khí metan hoặc amoniac trong bầu khí quyển của K2-3d, họ sẽ có cơ hội tìm kiếm sự sống ở đây. Thiên thể mang tên K2-3d cách Trái đất 150 triệu năm ánh sáng nhiều khả năng tồn tại sự sống.