Chỉ với 12 tháng Einstein đã cho ra 4 bản nghiên cứu thay đổi cả thế giới

Chỉ trong vỏn vẹn 12 tháng, cho ra 4 thay đổi hoàn toàn thế giới này.

Một bộ óc lỗi lạc của một thiên tài đi trước thời đại nhiều thập kỷ.

Các nhà khoa học gọi đó là annus mirabillis – tiếng Latin cho cụm từ năm kì diệu, để chỉ khoảng thời gian của năm 1905, khi mà Einstein cho ra bốn bản nghiên cứu thay đổi cách con người chúng ta quan sát vũ trụ này

Video dưới đây sẽ cho bạn thấy thiên tài lỗi lạc Einstein đã đi trước thời đại bao nhiêu bước, bao nhiêu năm và ông đã đặt nền móng cho ngành khoa học hiện đại như thế nào.

Thậm chí tới tận bây giờ, các nhà khoa học mới chứng minh được một số thuyết Einstein nêu ra trước đây là đúng.


Chỉ trong vỏn vẹn 12 tháng, Einstein cho ra 4 bản nghiên cứu thay đổi hoàn toàn thế giới này.

Bao giờ thì một bộ óc lỗi lạc như Einstein mới lại xuất hiện?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *