quái vật hồ Loch Ness

Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness đã có lời giải

lochness Hình ảnh về quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là những bong bóng hình thành do hoạt động địa chất tại điểm đứt gãy dưới lòng hồ. Nhà địa chất học người Italy Luigi Piccardi cho rằng ông có thể lý giải được bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness, Scotland. Nhà